Dette emnet er nedlagt

KULH4180 – Kulturmøter ved nasjonsgrenser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grenseregioner på ulike steder i Europa under 1900-talet analyseres i et komparativt perspektiv med vekt på kulturmøter, opplevelser av grenser og språk, statlige reguleringer, handel, smugling, arbeidspendling, turisme, fortellinger om grenser samt sentrum/periferi- og identitetsperspektiv. Det gjelder den ”lille” regionale og lokale historien i motsetning til den ”store” rikshistorien. Leselisten gir eksempler på empiriske og teoretiske tilnærmingsmåter til kulturmøte-, prosess- og identitetsstudier. Sentrale begreper er nasjon, grense, språk, nærhet og distanse, konflikt og fellesskap, kulturmøte og identitet.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om nyere forskning med vekt på forskjellige perspektiver innen feltene kulturmøter og grenseforskning i Europa med henblikk på å utvikle en teoretisk forståelse som kan legges til grunn for arbeidet med egen masteroppgave. Tidsrommet er primært 1900-tallet. Prosess- og kommunikasjonsanalyser er vesentlige med tanke på de ulike endringer rundt nasjonale grenser under 1900-tallet. Studentene får i oppgave å legge frem utvalgte deler av pensum. De skal legge vekt på forfatterens perspektiv, posisjon og teoretiske ståsted. Med utgangspunkt i diskusjoner ved disse framleggene skal studentene formulere felles eller individuelle oppgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudium ved program for kultur- og idestudier.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i kulturhistorie.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Eksamen

Det benyttes integrert vurdering med karakter fastsatt på grunnlag av en semesteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semesteret. Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering høst 09

Annet

Emnet er godkjent som teoriemne ved studieretningen kulturhistorie i masterstudiet ved program for kultur- og idestudier. Det anbefales særlig for studenter som skal skrive sin masteroppgave innenfor det forskningsfeltet som behandles.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Norsk