Semesterside for KULH4301 - Høst 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Semesteroppgaven skal leveres i det digitale eksamenssystemet Inspera. NB! Besvarelsen skal lastes opp som én fil og i pdf-format.

Innleveringsfristen finner du på semestersiden.

Besvarelsen skal være på ca. 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom, 12 pkt, halvannen linjeavstand).

På besvarelsen skal du ikke skrive navnet ditt, men bruke kandidatnummeret som du finner i StudentWeb. Husk å skrive kandidatnummeret både på forsiden og øverst på hver side av besvarelsen (bruk topptekst funksjonen i Word). 

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for...

20. nov. 2018 13:17