Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KULT2200 - Vår 2005

Sensuren er nå tilgjengelig i studweb. For studenter med utsatt frist pga sykdom vil sensuren være klar torsdag eller fredag.

15. juni 2005 10:34

Sensuren vil være tilgjengelig på Studweb senest torsdag 23. juni. Det vil ikke bli hengt opp sensurlister i vår da HF-bygget stenges på grunn av flyttekaos.

19. mai 2005 14:15

Orienteringsmøte: 13. januar kl. 14.15 – 16.00 aud. 1 SB. For alle emner på BA- nivå ved kulturhistorie: Emneansvarlig gir en kort presentasjon av emnet. Gjennomgang av den obligatoriske nettundervisningen og classfronter som benyttes ved alle emner.

15. des. 2004 01:00