Dette emnet er nedlagt

KULT2310 – Middelhavet: tradisjon og kulturmøter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet tar for seg hele Middelhavsområdet. Regionen betraktes som et møtested for ulike tradisjoner og kulturer gjennom tidene. Emnet er av tverrvitenskapelig karakter og benytter både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tilmærminger.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg forståelse av kulturelle og verdimessige faktorer i menneskelig samhandling i Middelhavsområdet. I kombinasjon med andre relevante emner vil studiet kunne gi kompetanse for arbeid innenfor ulike former for kulturarbeid, internasjonale organisasjoner, næringsliv, reiseliv etc.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesning og akademisk skriving. Ved å skrive egne tekster og kommentere andres, skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ingen adgangsbegrensning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst ett emne på 1000-nivå.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet er ikke lagt opp som begynnerstudium, men er egnet som påbyggingsemne til ulike kulturhistoriske emner. Gode språkkunnskaper er en forutsetning.

Undervisning

Kurset baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen, å gi løpende tilbakemelding på faglig fremgang og forståelse samt synliggjøre progresjonen for den enkelte student. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2200 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Annet

Se også studieinformasjon på instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk

Litteraturen i hovedsak på engelsk og noe på fransk