Dette emnet er nedlagt

MAS2304 – Vern av arkeologiske kulturminner i Norge

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en generell innføring i vern av arkeologiske faste kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder i Norge (vern av stående bygninger er tema for KULH2010 – Kulturminnevernets historie (nedlagt)). Undervisningen vil omfatte ulike typer kulturminner og deres særtrekk; motiver for vern, som beskyttelse av vitenskapelig kildemateriale, eller nasjonal-, lokal-, og etno-historie. Videre legges det vekt på kulturminnenes integrering i dagens samfunn; arealplanlegging, stedsutvikling, identitetsbygging, og turistindustri. Vi tar også opp kulturminnevernets plass i den generelle miljøpolitikken.

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne til hovedtypene av faste kulturminner fra forhistorisk og tidlig historisk tid i Norge. De skal kjenne de mest grunnleggende prinsippene i kulturminne-loven og Plan- og bygningsloven. De skal vite hvordan kulturminneforvaltningen er organisert, og kjenne de vanligste virkemidlene i vernearbeidet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studentene har emner innen kulturhistorie, arkeologi, historie eller miljøorienterte emner. Pensumlitteratur på norsk, svensk og engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av 8 dobbeltforelesninger og tre gruppeøvinger (seminar). For å få gå opp til eksamen må kandidatene ha deltatt i minst en gruppeøving (kvalifiseringsoppgave).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en ti-siders semesteroppgave (à 2300 anslag per side). Oppgaven gis som et forholdsvis åpent tema tidlig i semesteret. Oppgaven drøftes med faglærer gjennom semesteret. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering MAS2304

Annet

Emnet inngår i 40-gruppen Kulturminnevern sammen med bl.a. KULH2010.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2010

SISTE GANG HØST 10

Eksamen

Høst 2010

Undervisningsspråk

Norsk