This course is discontinued

MAS4601 – Høymiddelalderens billedkunst og arkitektur i Skandinavia

Schedule, syllabus and examination date

Choose semester

Course content

Kurset behandler skandinavisk billedkunst og bygninger fra perioden ca. 1000-1350. P.g.a. bevaringsforholdene, utgjør kirkekunst hoveddelen av materialet. Normale kunsthistoriske problemstillinger diskuteres: dateringer, forholdet til samtidens europeiske materiale, tolkningsmetoder og -modeller. Det legges vekt på bilder og bygninger som primærkilder til middelalderens historie, diskutert og tolket i lys av faglitteratur og skriftlige primærkilder.

Learning outcome

Studenten skal gjøre seg kjent med monumenter, billedtyper, tolkningsmuligheter og metodeproblem innen periodens skandinaviske og nordeuropeiske kunst. Det forventes at studentene gjennom kurset utvikler evne til analyse og selvstendig tenkning innenfor forskningsfeltet.

Admission

Students who are admitted to study programmes at UiO must each semester register which courses and exams they wish to sign up for in Studentweb.

If you are not already enrolled as a student at UiO, please see our information about admission requirements and procedures.

Prerequisites

Formal prerequisite knowledge

MAS1620 – Middelalderens kunst og arkeologi (discontinued) eller tilsvarende kunnskap. Ved spørsmål, kontakt instituttet.

Recommended previous knowledge

Kurset bygger på Middelalderprogrammets introduksjonskurs MAS1620 og kunnskaper i middelalderens historie, kunsthistorie eller kirkehistorie.

Teaching

Kurset går over et helt semester. Undervisningen vil være en blanding av forelesninger, befaringer i muséer og samlinger, samt arbeid i grupper og seminarer. Studieforløpet er tredelt, ca. 3 x 5 uker. Hver bolk innledes med forelesninger i to uker (2-4 timer pr. uke), så kommer to uker med selvstudium og obligatorisk oppgaveskriving. Studentene vil få utdelt to semesteroppgaver hvorav en velges som studentene arbeider med gjennom hele semesteret. Den siste uke i hver bolk skal oppgaver presenteres og diskuteres i plenum.

Access to teaching

A student who has completed compulsory instruction and coursework and has had these approved, is not entitled to repeat that instruction and coursework. A student who has been admitted to a course, but who has not completed compulsory instruction and coursework or had these approved, is entitled to repeat that instruction and coursework, depending on available capacity.

Examination

Vurderingen skjer på grunnlag av semesteroppgaven som leveres ved semesterslutt. Semesteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer.

Examination support material

No examination support material is allowed.

Language of examination

You may submit your response in Norwegian, Swedish, Danish or English. If you would prefer to have the exam text in English, you may apply to the course administrators.

Grading scale

Grades are awarded on a scale from A to F, where A is the best grade and F is a fail. Read more about the grading system.

Explanations and appeals

Resit an examination

Special examination arrangements

Application form, deadline and requirements for special examination arrangements.

Other

Kurset kan kombineres med masterstudier i middelalderstudier og kunsthistorie.

Facts about this course

Credits

10

Level

Master

Teaching

The course was offered for the last time in spring 2006.

Examination

The course was offered for the last time in spring 2006.

Teaching language

English

Skriftlige innleveringer kan være på norsk eller engelsk.