Kvalifiseringsoppgave, seminargruppe 4

MØNA 1000, høst 2017

Kvalifiseringsoppgave (seminargruppe 4):

 

Enten:

Hva var de ulike fasene i «formingstiden» (Vikør) , og hva karakteriserer de forskjellige periodene?

Eller:

Diskuter bakgrunnen, både sosiale og politiske faktorer, for den arabiske våren. Bruk pensum.

 

Anbefalt lengde på kvalifiseringsoppgaven er mellom 8-9000 tegn - inkludert mellomrom. Font: Times New Roman, halvannen linjeavstand. Merk at antall tegn er forskjellig fra antall ord. 8-9000 tegn betyr en tre til fire siders tekst. (Du finner informasjon om antall tegn i dokumentet ved å klikke på der det står antall ord).

KVALIFISERINGSOPPGAVEN LEVERES INN (LASTES OPP) I FRONTER INNEN TORSDAG 2. NOVEMBER KL 11:00

Tilbakemelding gis i Fronter. De som ikke får forsøket godkjent, må levere inn på nytt innen 1 uke etter at tilbakemelding er gitt for å få gå opp til eksamen.

Publisert 13. okt. 2017 08:41 - Sist endret 13. okt. 2017 08:41