Semesterside for MØNA1300 - Vår 2004

Sensuren til MØNA1300: Av forskjellige grunner har det vært mulig å avvikle sensuren til MØNA1300 tidligere enn planlagt, og sensurlistene henger nå på MØNA-oppslagstavlen i 11. etasje NT. Ingen kandidater blir innkalt til muntlig eksamen.

27. mai 2004 02:00

Sensuren i MØNA1300 faller tirsdag 1. juni kl. 16 ved oppslag på MØNA-oppslagstavlen i 11. etasje i Niels Treschows hus.

18. mai 2004 02:00

Hjemmeeksamen i MØNA 1300 V2004

Velg mellom en av de følgende to oppgaver:

1) Kvinneskikkelser i arabisk eller hebraisk eller persisk eller tyrkisk litteratur.

2) Drøft hva som kan sies å være spesifikt "arabisk" eller "h ebraisk" eller "persisk" eller "tyrkisk" ved den arabiske eller hebraiske eller persiske eller tyrkiske litteraturen du har lest på dette emnet.

Ved besvarelsen kan du, om du vil, avgrense oppgaven til å gjelde enten den klassiske eller den moderne litteraturen.

Skriv øverst på besvarelsen din hvilke litteraturer (og eventuelt hvilket fordypningsemne) du legger opp.

Oppgaven leveres i tre eksemplarer på instituttkontoret i 11. etasje i Niels Treschows hus i ekspedisjonstiden (kl. 9.30-12) torsdag 13. mai. Det skal påføres kandidatnummer på hjemmeoppgaven, men ikke navn. Kandidatnummeret fås på StudentWeb to uker før oppgaven kunngjøres. Det skal påføres kandidatnummer, emnekode og...

29. apr. 2004 02:00