Institutt for kulturstudier og orientalske språk

MØNA1300 Litteraturhistorie og språkforhold i Midtøsten og Nord-Afrika – vår 2009

Hjemmeeksamen 25.-28. mai 2009 (3 dager)

Oppgavetekst:
Gi en generell beskrivelse av din fordypningsteksts viktigste innholdsmessige og formelle særtrekk. Knytt disse til samtidige litterære tendenser og til tekstens sosiokulturelle kontekst, og drøft den i et litteraturhistorisk perspektiv.


Kort om formatet på besvarelsen
 
Lengde:  ca. 5 sider - totalt ca. 1500 ord, inkludert referanser.

Linjeavstand 1,5, skrift 12 punkt (Times New Roman eller lignende) og paginert (sett inn sidetall). Forside kommer i tillegg. Husk å påføre emnekode, semester og kandidatnummeret ditt på forsiden (blir å finne i studentweb ca. 1-2 uker før leveringsfrist).
 
I tillegg til besvarelsen må hver student levere skjemaet ”obligatorisk erklæring vedr. fusk”. Dette skjemaet lastes ned, fylles ut og lastes opp i en egen mappe under Innlevering i Fronterrommet. Det er altså ikke nødvendig å signere for hånd på skjemaet. Brukernavnet og passordet som brukes i Fronter regnes som en elektronisk signatur.
 
Nyttig informasjon om Fronter finner du her.
Nyttig informasjon om sitatteknikk finner du her.
 
Har du tekniske problemer under innleveringen, så ta kontakt med instituttet umiddelbart.
 
Lykke til!