Pensum/læringskrav

Pensumliste vår 2015

OBS: Eventuelle endringer og aktualiseringer vil kun bli gjort på emnets wiki-side: https://wiki.uio.no/hf/ikos/moena1300/

For å få tilgang til emnets Wiki-side må du først forsøke å gå inn på linken en gang. Siden vil registrere forsøket ditt, og emneansvarlig vil deretter gi deg tilgang.

Publisert 15. jan. 2015 17:03 - Sist endret 15. jan. 2015 17:03