Neste time 8.feb.

Grunnet feltarbeid finner neste time ikke sted før 8.feb.

Hadde du ikke mulighet til å være til stedet under første timen (som gikk på mandag, 18.1.), er det viktig at du oppmøter 8.feb., slik at vi kan få ordnet praktiske ting (tilgang til emnets wiki, obligatoriske aktiviteter, deltakelse i grupper, osv.).

Timen 8.feb. vil gi deg en generell oversikt over historien til litteraturen(e) i Midtøsten fra c. 1850 til i dag. To artikler som anbefales lest som bakgrunn og fordypning, finner du her: art1 - art2.

Publisert 20. jan. 2016 08:47