Semesterside for MØNA1503 - Vår 2004

Det blir ingen muntlig eksamen.

25. juni 2004 02:00

Sensuren blir slått opp i 11.etg. Niels Treschows hus fredag 25.juni kl.12.00. Beskjed om eventuell muntlig blir slått opp samme tid og sted; og en eventuell muntlig blir avholdt mandag 28.6 og tirsdag 29.6. fra kl. 0900.

21. juni 2004 02:00

Hjemmeeksamen i MØNA 1503 Midtøsten og Nordafrikas historie

onsdag 26.mai - onsdag 9.juni 2004. 14 dager.

Besvar én av oppgavene:

Enten

1. Beskriv utviklingen av det politiske styresettet i det islamske riket i perioden 622-ca. 1000. Drøft årsaker til rikets gradvise politiske oppløsning mot slutten av perioden.

eller

2. Gjør rede for etableringen av autoritære moderniserende regimer i sentrale land i Midtøsten og Nord-Afrika på 1900-tallet. Drøft hvordan spørsmålet om kulturell og nasjonal identitet ble knyttet til moderniseringsprosjektene og hvilke motsetninger dette skapte. Bruk eksempler fra Iran, Tyrkia og/eller den arabiske verden (avhengig av fordypningsvalg).

Besvarelsen skal ikke overstige 1600 ord, og skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og linjeavstand 1,5. Den må innleveres innen onsdag 9.juni kl. 12 i 2 eksemplarer til instituttets ekspedisjon...

26. mai 2004 02:00