Beskjeder

Publisert 25. juni 2004 02:00

Det blir ingen muntlig eksamen.

Publisert 21. juni 2004 02:00

Sensuren blir slått opp i 11.etg. Niels Treschows hus fredag 25.juni kl.12.00. Beskjed om eventuell muntlig blir slått opp samme tid og sted; og en eventuell muntlig blir avholdt mandag 28.6 og tirsdag 29.6. fra kl. 0900.

Publisert 26. mai 2004 02:00

Hjemmeeksamen i MØNA 1503 Midtøsten og Nordafrikas historie

onsdag 26.mai - onsdag 9.juni 2004. 14 dager.

Besvar én av oppgavene:

Enten

1. Beskriv utviklingen av det politiske styresettet i det islamske riket i perioden 622-ca. 1000. Drøft årsaker til rikets gradvise politiske oppløsning mot slutten av perioden.

eller

2. Gjør rede for etableringen av autoritære moderniserende regimer i sentrale land i Midtøsten og Nord-Afrika på 1900-tallet. Drøft hvordan spørsmålet om kulturell og nasjonal identitet ble knyttet til moderniseringsprosjektene og hvilke motsetninger dette skapte. Bruk eksempler fra Iran, Tyrkia og/eller den arabiske verden (avhengig av fordypningsvalg).

Besvarelsen skal ikke overstige 1600 ord, og skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og linjeavstand 1,5. Den må innleveres innen onsdag 9.juni kl. 12 i 2 eksemplarer til instituttets ekspedisjon...

Publisert 19. mai 2004 02:00

Utsatt forelesning blir mandag 24. mai 14.15-16 i Aud. 1 SB.

Publisert 3. mars 2004 01:00

I forelesningsplanen er det nå lagt inn henvisninger til relevant pensum. Pensumlista er også ryddet i slik at ulike utgaver av bøkene ikke skulle skape problemer.

Publisert 20. feb. 2004 01:00

For å ta igjen forelesningen som ble avlyst 17/2 er det satt opp ekstraforelesning onsdag 5. mai kl. 14-16 i aud. 2 Helga Engs hus .

Publisert 31. jan. 2004 01:00

Hjemmeeksamen i "Midtøstens og Nord-Afrikas historie" finner sted 26. mai til 9.juni 2004. Besvarelsen leveres i 3 eksemplarer til instituttets ekspedisjonskontor i 11. etg. Niels Treschows hus innen kl 12. Oppgaveteksten utleveres sammen sted. Det skal ikke skrives navn på hjemmeoppgaven, kun kandidatnummer, som fås utlevert på ekspedisjonskontoret eller kan hentes i StudWeb og blir lagt ut senest den dagen oppgaveteksten leveres ut. Det skal påføres kandidatnummer, emnekode og termin på forsiden. Skjemaet Etiske retningslinjer fylles ut, signeres og leveres sammen med hjemmeoppgaven.