Hjemmeeksamen i MØNA 1503 Midtøsten …

Hjemmeeksamen i MØNA 1503 Midtøsten og Nordafrikas historie

onsdag 26.mai – onsdag 9.juni 2004. 14 dager.

Besvar én av oppgavene:

Enten

1. Beskriv utviklingen av det politiske styresettet i det islamske riket i perioden 622-ca. 1000. Drøft årsaker til rikets gradvise politiske oppløsning mot slutten av perioden.

eller

2. Gjør rede for etableringen av autoritære moderniserende regimer i sentrale land i Midtøsten og Nord-Afrika på 1900-tallet. Drøft hvordan spørsmålet om kulturell og nasjonal identitet ble knyttet til moderniseringsprosjektene og hvilke motsetninger dette skapte. Bruk eksempler fra Iran, Tyrkia og/eller den arabiske verden (avhengig av fordypningsvalg).

Besvarelsen skal ikke overstige 1600 ord, og skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og linjeavstand 1,5. Den må innleveres innen onsdag 9.juni kl. 12 i 2 eksemplarer til instituttets ekspedisjonskontor i 11. etg. i Niels Treschows hus. Det skal ikke skrives navn på hjemmeoppgaven, kun kandidatnummer som kan hentes i StudWeb. Besvarelsen skal påføres kandidatnummer, emnekode og semester på forsiden. Skjemaet Etiske retningslinjer må fylles ut, signeres og leveres sammen med besvarelsen.

----------------------------

Faglærer er tilgjengelig for spørsmål vedr. oppgaveteksten onsdag 26.mai kl. 15-16 i 11.etg. Niels Treschows hus, rom 1115, tlf. 22856808.

Sensuren blir slått opp i 11.etg. Niels Treschows hus fredag 25.juni kl.12.00. Beskjed om eventuell muntlig blir slått opp samme tid og sted.

Publisert 26. mai 2004 02:00 - Sist endret 6. mars 2005 02:43