Pensum/læringskrav

(Det som er merket med * kjøpes som bok i Akademika, det øvrige pensum fås kjøpt som kompendium samme sted)

Fellesdel

*Cleveland, William L.: A History of the Modern Middle East, 2000. Kapittel 4-24.

Lapidus, Ira M.: A History of Islamic Societies, 1988, 1998. Cambridge. Kapittel 16 og 26.

Utvik, Bjørn Olav: Med Europa som barbarisk fotnote: Verdshistoria sett frå Kairo, 1997. Samtiden 2/3. (10s.).

*Vikør, Knut: Ei verd bygd på Islam: Oversikt over Midtaustens historie, 1993, 2004. Samlaget. Kapittel 1-8.

ALLE MÅ LESE ETT AV DE FØLGENDE FORDYPNINGSEMNENE:

Fordypningsemne 1: Arabisk historie

*Choueiri, Youssef M.: Arab Nationalism: A History, 2000. Oxford: Blackwell Publishers. Hele boka.

Fordypningsemne 2: Irans historie

*Mottahedeh, Roy: The Mantle of the Prophet, 2000. Oneworld Publications Ltd.

Fordypningsemne 3: Tyrkias historie

*Zürcher, Erik J.: Turkey - a Modern History, 1998. London: I.B. Tauris. s. 97-342 (245s.).

Publisert 6. mars 2005 02:43