Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 31. mars 2006 18:00

Godkjent/ikke-godkjent sensur vil være klar tirsdag etter påske. For ikke-godkjente innleveringer vil ny innleveringsfrist være 24. april med sensur innen en uke.

Publisert 16. feb. 2006 17:50

Kvalifiseringsoppgavene er nå lagt ut på emnets semesterside.

Publisert 7. feb. 2006 15:38

Detaljert plan for seminarundervisningen er nå lagt ut på emnets semesterside. En liten revisjon av ordlyden til gruppeoppgaven til 3. gang lagt inn 13.februar.

Publisert 17. jan. 2006 14:09

Seminarundervisning: Det vil bli lagt ut en detaljert plan for seminarundervisningen og temaene for denne i løpet av uke 4. Seminarundervisningen starter i uke 7. Det blir heller ingen forelesning i uke 4 og 5.

Publisert 6. jan. 2006 10:00

Det vil bli benyttet Classfronter i forbindelse med seminarundervisningen på dette emnet. Alle som ikke har brukt Classfronter tidligere bør melde seg til et av kursene i Classfronter. Oversikt over tidspunkter for kurs finner du ved å klikke HER

Publisert 15. des. 2005 11:50

Introduksjonseminar på MØNA

Som ny student på MØNA tilbys du dette semesteret et introduksjonseminar over en uke. Det skal foregå i uke 3 med to forelesninger og to seminarer. Informasjon om tidspunkter og pensum finner du på de semesterspesifikke emnesidene på MØNA 1501 og MØNA 1503. Det foreligger et eget kompendium til introduksjonsseminaret som fås kjøpt på Akademika. Som ny student vil du få et lite innblikk i islams tidlige historie, generell områdekunnskap og kjennskap til kritikken av orientalismen. Introduksjonsseminaret anbefales både til studenter som skal ta MØNA 1501 og MØNA 1503. Påmelding til seminarene skjer på introduksjonsseminarets første forelesning, men kan også være nyttig for studenter som følger andre MØNA-emner.