Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

(Det som er merket med * kjøpes som bok i Akademika, det øvrige pensum fås kjøpt som kompendium samme sted)

Fellesdel

*Cleveland, William L.: A History of the Modern Middle East, 2000. Kapittel 4-24.

Lapidus, Ira M.: A History of Islamic Societies, 1988, 1998. Cambridge. Kapittel 16 og 26.

*Vikør, Knut: Ei verd bygd på Islam: Oversikt over Midtaustens historie, 1993, 2004. Samlaget. Kapittel 1-8.

ALLE MÅ LESE ETT AV DE FØLGENDE FORDYPNINGSEMNENE:

Fordypningsemne 1: Arabisk historie

*Dawisha, Adeed: Arab Nationalism in the Twentieth Century: From Triumph to Despair, 2003. Princeton and Oxford: Princeton University Press. Hele boka.

Fordypningsemne 2: Irans historie

*Keddie, Nikkie: Modern Iran: Roots and Results of Revolution, 2003. New Haven & London: Yale University Press. Hele boka.

Fordypningsemne 3: Tyrkias historie

*Zürcher, Erik J.: Turkey - a Modern History, 1998. London: I.B. Tauris. s. 97-342 (245s.).

Publisert 1. des. 2005 17:54