MØNA1505 kvalifiseringsoppgave V09


"Gjør rede for de reformtiltakene som ble igangsatt av ulike herskere i Midtøsten og Nord-Afrika på 1800-tallet. Drøft kort hvilke følger reformene fikk for områdets seinere historie."

Frist for innlevering: 17. april kl. 15 (i Fronter). Se detaljer nedenfor


Format på kvalifiseringsoppgaven og annen informasjon knyttet til innleveringen:


Oppgaven lastes opp i innleveringsmappen i Fronter.
 

Lengden på besvarelsen skal være på ca. 4 sider (ca 2300 tegn per side, mellomrom ikke inkludert). Linjeavstand 1,5, skrift 12 punkt (Times New Roman) og paginert (sett inn sidetall). Litteraturliste og forside kommer i tillegg. Husk å påføre emnekode, semester og navnet ditt på forsiden.

Les oppgaveteksten nøye. Det du skriver, skal være svar på den. Gi gjerne din tolkning av oppgaveteksten, som samtidig kan være en presentasjon av hvordan du vil løse oppgaven. Før referanser og litteraturliste konsekvent. Ikke referer til forelesning. Besvarelser uten referanse- og litteraturliste blir ikke godkjent.

Etter at kvalifiseringsoppgave er levert vil lærer lese oppgaven og skrive en kommentar. For å se lærers kommentar til kvalifiseringsoppgaven, gå inn i mappen der oppgaven ble levert og hak av for ”Detaljert”. Hver og en er selv ansvarlig for å se om oppgaven har blitt godkjent eller ikke. En godkjent oppgave merkes med en grønn ”V”, mens en oppgave som ikke er godkjent merkes med en rød ”X”. Det er bare du selv som ser kommentarene til din egen oppgave.

Studenter som ikke får godkjent kvalifiseringsoppgaven, får én uke til å forbedre besvarelsen sin fra den datoen tilbakemeldingen er gitt i Fronter.

I tillegg til kvalifiseringsoppgaven må hver student levere skjemaet ”obligatorisk erklæring vedr. fusk”. Dette skjemaet lastes ned, fylles ut og lastes opp i en egen mappe under Innlevering i Fronterrommet. Det er altså ikke nødvendig å signere for hånd på skjemaet. Brukernavnet og passordet som brukes i Fronter regnes som en elektronisk signatur.

Se også retningslinjene for obligatoriske aktiviteter.

Nyttig informasjon om Fronter finner du her.
Nyttig informasjon om sitatteknikk finner du her.

Har du tekniske problemer under innleveringen, så ta kontakt med instituttet umiddelbart.

Lykke til!