Beskjeder

Publisert 29. jan. 2009 12:26

Pga kollisjoner i undervisningen for seminarleder, er seminarundervisningen i uke 7 flyttet til uke 9. Oppdatert undervisningsplan er lagt ut på semestersiden.

Publisert 21. jan. 2009 16:27

Forelesningen som falt ut i dag pga sykdom, blir tatt igjen onsdag 28. januar (i tillegg til den oppsatte forelesninge). I tillegg er forelesningen i uke 12 flyttet til uke 11. Se oppdatert undervisnigsplan på semestersiden.

Publisert 12. jan. 2009 16:23

Det hadde sneket seg inn en gal uke for utlevering av oppgaveteksten til kvalifiseringsoppgaven. Oppdatert undervisningsplan er nå lagt ut på semestersiden. Vi gjør oppmerksomme på at detaljert undervisningsplan overstyrer ukeangivelsen under tid/sted-fila. Første gang er onsdag 21. januar.

Publisert 9. jan. 2009 17:11

Detaljert undervisningsplan er nå lagt ut, og det er kun disse ukene det gis undervisning. Se også under tid/sted på semestersiden for hvor og når undervisningen går.