Beskjeder

Publisert 1. juni 2010 11:46

Sensuren legges ut innen kl.12.00 i dag.

Publisert 28. apr. 2010 12:15

Det er opprettet ny mappe i Fronter for innlevering av kvalifiseringsoppgaven - forsøk 2. for ikke-godkjente oppgaver. Frist er 3.mai. kl.15.00.

Publisert 15. mars 2010 14:57

Kvalifiseringsoppgave er lagt ut. Se under Eksamen og vurderingsformer.

Publisert 18. jan. 2010 10:41

Seminarundervisningen starter uke 7