Pensum/læringskrav

Cleveland, William L.: A History of the Modern Middle East, Westview, Boulder, Colorado 2009 (4 utg), kapittel 4-24 (485 s.)

Gardell, Mattias: Bin Laden i våre hjerter: globaliseringen og fremveksten av politisk islam, Spartacus, Oslo 2007 (317 s.)

Vikør, Knut: Maghreb: Nordafrika etter 1800, Samlaget, Oslo 2007 s. 11-120 (120 s.)

Til sammen ca.920 sider

Publisert 13. okt. 2009 14:56 - Sist endret 20. nov. 2009 14:11