Beskjeder

Publisert 6. juni 2013 14:44

Hei,

På grunn av helligdager i mai vil sensuren bli publisert tidleg neste veke.

Publisert 15. apr. 2013 09:46

Resultatet av semesteroppgavene blir formidla iløpet av dagen og morgondagen.

Publisert 4. apr. 2013 10:43

Merk stadendringa for seminarundervisninga  9. og 10. april  for gruppe 1 (Grupperom 7 Georg Sverderupshus) og gruppe 3 (Seminarrom 13 i PAM.) 

Publisert 3. apr. 2013 14:50

På førre forelesning vart det delt ut skjema for undervegsevealuering. Dette skjemaet ligg no også på fellesområdet på fronter (i mappa undervisning)  Fint om de fyller det ut (om de ikkje har det frå forelesinga) og leverar det på fredag, eller sender det til studiekonsulent Marie Nicolaisen på ein eller annan måte.

Publisert 29. mars 2013 13:45

Seminarundervisninga i veke 14, tysdag 2. og onsdag 3. april er utsett til veka etter. Altså 9. og 10. april. Sjå detaljert undervisningsplan etter påske for endring  av stad for gruppe 1 og 3. 

Publisert 20. mars 2013 11:10

Døme på tidligare eksamensoppgåver finn de no i Fronter.

Publisert 7. mars 2013 10:10

Kvalifiseringsoppgåvene er no lagt ut i fronterrommet. Innleveringsfrist er 5. april 15.00 Sjekk at du er tilknytta ei frontergruppe gruppe med innleveringsmappe.

Publisert 8. feb. 2013 14:21

Undervisningsplanen er no oppdatert! Det blir undervisning i veke 7(altså 15. februar), men ikkje i veke 8 (22.februar.) Det er heller inga undervisning i veke 13.

Publisert 15. jan. 2013 11:26

For ytterligere informasjon, blant annet kvaloppgaven, se i fronterrommet til den seminargruppa du tilhører. Alle viktige beskjeder vil bli lagt ut der.