Underveisevaluering

Hei,

Alle vurderingsmeldte studentar på emnet har fått tilsendt ei elektronisk undervegsevaluering i nettskjema (på uio e-posten sin.) Vi set stor pris på at de svarar på denne.

Publisert 19. mars 2014 14:25