Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 29. mai kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 4D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk flervalgsprøve i Canvas

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 23:38