Pensum/læringskrav

MØNA 1505 Pensum Våren 2019

Kjøpes på Akademika:

Clancy-Smith, Julia, and Charles D. Smith. The Modern Middle East and North Africa: A History in Documents. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Gelvin, James L. The Modern Middle East: A History. 4th edn. New York: Oxford University Press, 2016.

Tayeb Salih [al-Ṭayyib Ṣāliḥ]. Season of Migration to the North. Translated by Denys Johnson-Davies. London: Penguin Books, 2003 (eller andre utgaver av Johnson-Davies’ oversettelse). [NB: Jeg bruker den engelske oversettelsen siden den norske ikke er oversatt direkte fra arabisk, men fra denne engelske versjonen. De som vil kan også lese den arabiske originalen, موسم الهجرة إلى الشمال].

 

Anbefalte ressurser tilgjengelig på bibliotek eller internet:

Encyclopaedia of Islam, Three (= 3rd edn.) og Second edition. Begge tilgjengelig online fra UiO-nettet. Den andre utgaven er også tilgjengelig i trykt form fra flere av UiOs biblioteker.

Kennedy, Hugh, ed. An Historical Atlas of Islam. 2nd edn. Leiden: Brill, 2002. Tilgjengelig online fra UiO-nettet og i trykt form fra flere av UiOs biblioteker.

IJMES Transliteration System for Arabic, Persian, and Turkish.

 

Hourani, Albert, Philip S. Khouri, and Mary C. Wilson, eds. The Modern Middle East : A Reader. London: Tauris, 1993 / 2004/ 2009.

Khater, Akram Fouad. Sources in the History of the Modern Middle East. 2nd edn. Boston, MA: Wadsworth, 2011.

Krämer, Gudrun. Der Vordere Orient und Nordafrika ab 1500. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2016.

Franke, Patrick. Bamberger Einführung in die Geschichte des Islams (BEGI). Wikiversity, 2018-.

 

Ottoman History Podcast

New Books in Middle Eastern Studies podcast

Internet Islamic History Sourcebook

 

Annet, mer spesifikt materiale kan bli lenket opp herfra i løpet av semesteret.

 

Publisert 4. des. 2018 14:48 - Sist endret 6. mars 2019 17:07