Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 5. mai kl. 09:00 (4 timer).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Skriftlig eksamen gjennomføres i Inspera uten tilsyn

Obligatorisk flervalgsprøve i Canvas

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 01:30