Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

13. april

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 27. april kl. 09:00

Innleveringsfrist: 27. april kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk flervalgsprøve

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 02:53