Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MØNA2010 - Vår 2004

Muntlig eksamen finner sted 2. juni fra klokka 10 til 17 i seminarrom 508, NT-hus. Studentene går opp i alfabetisk rekkefølge med ca 20 minutt per student: Abuzed, Bamiri, Boysen, Bringaker, Buer, Eliasson, Grimstad, Johansen, Lian, Stålsett, Tutunchian, Wiig. Erdogan etter 15.

1. juni 2004 02:00

Sensur slås opp i 11. etg. NT tirsdag 1. juni

14. mai 2004 02:00

For innlevering av disposisjoner: disse sendes til [dagtu@east.uio.no]. Merk at den tidligere oppgitte mail-adressen ikke fungerer.

27. feb. 2004 01:00