Semesterside for MØNA2504 - Høst 2011

Nå er flervalgsprøven oppe. Du finner den i Fronter, i kolonnen til venstre under "Prøve".

29. nov. 2011 10:39

Viktig informasjon vedrørende innlevering av mappen! FRIST 1. desember kl. 15.00!

Generelle retningslinjer:

ALLE OPPGAVENE SKAL INN I ETT DOKUMENT (Flervalgsprøven skal kun avlegges i Fronter og man trenger ikke å gjøre noe mer)

Besvarelsen skal:

  • Være sidenummerert
  • Ha fontstørrelse 12 pkt, halvannen linjeavstand og lettleselig font.
  • Ha egen forside med: o Emnekode og emnetittel


o Semester og år

o Kandidatnummer (ikke navn, ikke studentnummer) øverst i høyre hjørne. Kandidatnummer finner du i StudentWeb, under informasjon om dine eksamensmeldinger.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk fylles ut, signeres og leveres i egen mappe i Fronter. (Lastes ned her: http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/)

Har du tekniske problemer under innleveringen, så ta kontakt med instituttet umiddelbart. Oppstår andre problemer (sykdom el.l.), ta kontakt med...

23. nov. 2011 12:33

Flervalgsprøven gjøres tilgjengelig gjennom Fronter, og kan tas i tidsrommmet 08.00 - 17.00 den 29. November. Prøven vil bestå av 20 spørsmål fra pensum. Det gis tre svaralternativer for hvert spørsmål, og kun ett av dem er riktig for hvert spørsmål. Studentene får 20 minutter på å besvare prøven.

8. nov. 2011 12:27