Beskjeder

Publisert 20. nov. 2013 11:30

Kandidatnummer er no tilgjenglige i studentweb. Husk også å levere inn obligatorisk erklæring vedrørande fusk elektronisk i eksamensinnleveringsmappa.

På denne sida finn du også litt om oppgåveskriving og levering på IKOS: http://www.hf.uio.no/ikos/studier/ressurser/oppgaver/

Lukke til med innspurten!

Publisert 26. nov. 2012 16:09

Det står feil på eksamenssidene: du trenger ikke å levere alle utgaver som du tidligere har levert av semesteroppgaven, du skal kun levere den endelige og siste utgaven!

Publisert 1. okt. 2012 12:54

NB! Siste forelesning er flyttet fra 14. til 21. november! Sjekk planen.

Publisert 6. sep. 2012 19:56

VIKTIGE FRISTER • Lever, 1 sides disposisjon til kvalifiseringsoppgaven, i Fronter innen kl. 15.00, torsdag 20. September

• Lever 3 siders fyldig disposisjon/utkast som kvalifiseringsoppgave, i Fronter innen kl 15.00, mandag 15 Oktober

• Utkast av semesteroppgaven (5-10 sider), leveres i Fronter innen kl 15.00, torsdag 15. november

• Innlevering av 10s semesteroppgave, i Fronter innen kl. 15.00, torsdag 29.11.

Publisert 8. aug. 2012 18:21

Det har vært en endring i undervisningssted for forelesningene, sjekk planen.