Kandidatnummer

Kandidatnummer er no tilgjenglige i studentweb. Husk også å levere inn obligatorisk erklæring vedrørande fusk elektronisk i eksamensinnleveringsmappa.

På denne sida finn du også litt om oppgåveskriving og levering på IKOS: http://www.hf.uio.no/ikos/studier/ressurser/oppgaver/

Lukke til med innspurten!

Publisert 20. nov. 2013 11:30