Semesterside for MØNA3000 - Vår 2016

Det er nå opprettet innleveringsmapper i Fronter. Under Arkiv finner dere mapper for innlevering av Tema, Problemstilling og Hovedargument, samt mapper til heldagsseminarene i mai. Under Eksamensinnlevering skal dere levere selve bacheloroppgaven.

17. feb. 2016 11:22

Bibliotekskurset 15/2 vil finne sted i UBs lokaler i Georg Sverdrups hus (HUMSAM), på Læringsoasen.

Les mer på fagreferent Ane Husstad-Nedbergs kursside

14. jan. 2016 14:35

19/2 – Innlevering av forslag til tema med begrunnelse – ca 1 side. I fronter. Obligatorisk
            
Tilbakemelding i fronter

3/3 – Ny innlevering hvis ikke godkjent. Obligatorisk.

               Tilbakemelding i fronter

7/3 – Innlevering av problemstilling; tentativ disposisjon og litteraturliste. Obligatorisk
  
Tilbakemelding i fronter

4/4 – Innlevering – Hovedargument og tentativ konklusjon. Obligatorisk

            Tilbakemelding i fronter

Mandag 6/6: Endelig innlevering av oppgaven
 

14. jan. 2016 14:34