Frister våren 2016

19/2 – Innlevering av forslag til tema med begrunnelse – ca 1 side. I fronter. Obligatorisk
            
Tilbakemelding i fronter

3/3 – Ny innlevering hvis ikke godkjent. Obligatorisk.

               Tilbakemelding i fronter

7/3 – Innlevering av problemstilling; tentativ disposisjon og litteraturliste. Obligatorisk
  
Tilbakemelding i fronter

4/4 – Innlevering – Hovedargument og tentativ konklusjon. Obligatorisk

            Tilbakemelding i fronter

Mandag 6/6: Endelig innlevering av oppgaven
 

Publisert 14. jan. 2016 14:34