Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Bacheloroppgave.

Innleveringsfrist: 4. juni kl. 11:00

Innlevering av problemstilling

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 20:42