Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Bacheloroppgave.

Utlevering av oppgaven: 20. mai kl. 09:25

Innleveringsfrist: 20. mai kl. 21:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Innlevering av problemstilling

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 21:31