Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Bacheloroppgave.

Innleveringsfrist: 4. juni kl. 11:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Innlevering av problemstilling

Innlevering av førsteutkast

Kommentering av førsteutkast

Obligatorisk oppmøte

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 23:04