MØNA4010 – Midtøsten og Nord-Afrika seminar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Studenten fordyper seg innenfor et tema der teoretiske perspektiver diskuteres og relateres til Midtøsten og Nord-Afrika. Temaet diskuteres med faglærer, og er ideelt sett en teoretisk fordypning som studenten jobber videre med i senere semestre gjennom prosjektbeskrivelse og masteroppgave.

Hva lærer du?

Studentene gis en anledning til å fordype seg teoretisk og regionalt, og til å lære å jobbe selvstendig og systematisk med en egen definert problemstilling. Evnen til selvstendig dybdestudium skal forberede studenten på arbeidet med masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak til masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på både områdeemner og kultur/samfunnsfagemner fra bachelor-nivå.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Dersom studenten har avlagt eksamen i MØNA2010 – MØNA Semesteroppgave (nedlagt) tidligere, må studenten velge et nytt pensum og tema på masteremnet MØNA4010.

Undervisning

Studenten skriver en semesteroppgave over en problemstilling hentet fra et avgrenset temaområde. Problemstilling for oppgaven velges av studenten i samråd med faglærer.

Det blir holdt oppgaveveiledningsseminar i løpet av semesteret, der gruppeundervisning kombineres med to individuelle veiledningsmøter. Den første er tilbakemelding til hver students disposisjon, det andre tilbakemelding til et utkast på 3-4 sider av semesteroppgaven.

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgavens omfang er 10 s. – totalt ca. 3000 ord. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og 1.5 linjeavstand.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Maks 20 studenter.

Emnet inngår i Program for asiatiske og afrikanske studier, linjene for Afrika sør for Sahara og Midtøsten og Nord-Afrika, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier.

Nyttig informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst

Emnet ble tilbudt siste gang høsten 2006

Eksamen
Hver høst

Emnet ble tilbudt siste gang høsten 2006

Undervisningsspråk
Norsk