MØNA4503 – Etnisk og politisk konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Syria og Irak har i de siste årene opplevd store omveltninger og økt sekterisk spenning mellom Sunnier og Shiaer. Det samme gjelder i de olje-rike, konservative Gulf-landene, der de fleste regimene har sine maktbaser i Sunni-befolkningen. Samtidig har Iran fått en økt innflytelse over Irak siden 2003 og over Syria etter 2011.

Emnet vil høsten 2015 fokusere på de økte politiske konfliktene i Levanten og Gulf-landene mellom Sunnier og Shiaer. Konkret vil vi diskutere hvordan konkurranse om ressurser og regional politikk er årsaken til et tilspisset konfliktnivå mellom gruppene, og i hvilken grad konflikten i noen grad bunner i ideologiske og religiøse forskjeller.

Hva lærer du?

  • Forståelse av årsakssammenhenger bak konflikt i MØNA-regionen.
  • Innsikt i ulike tilnærminger til enkeltkonflikter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studierett på et masterprogram på HF- eller SV-fakultetet, samt gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på både områdeemner og kultur/samfunnsfagemner fra bachelor-nivå.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter: Studentene vil ila kurset forberede to mini-foredrag og én mediekommenar. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning (minst 70%). Fravær med legeerklæring kommer utenom.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatoriske aktiviteter må være gjennomført innen gjeldende frister og godkjent av faglærer for at studenten skal kvalifisere til å gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en oppgave levert i slutten av semesteret. Oppgaven skal være ett research-paper på mellom 8-10 sider. Litteraturliste og referanser kommer i tillegg. Oppgaven skal ha et transversalt tema og bruke referanser fra minst fem ulike seminarer.

Informasjon om innlevering av oppgaver ved IKOS

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høst 2008

Periodisk evaluering høst 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Siste gang høst 2015

Eksamen

Hver høst

Siste gang høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk