Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. desember

Eksamensordning

Oppgave.

Innleveringsfrist: 1. desember kl. 11:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 20:19