MUSE4000 – Introduksjon til masteroppgaven i museologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal du utarbeide en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Du vil få veiledning i å formulere en problemstilling, og finne frem til materiale og metoder som står i samsvar med problemstillingen. Du vil også få en innføring i masterstudiets ulike faser, og du skal lage en fremdriftsplan for masterstudiet. Du vil bli kjent med biblioteks- og arkivressurser i Oslo-området. Når prosjektbeskrivelsen (og dermed emnet) er godkjent, vil du få veileder for det videre arbeidet med masteroppgaven.

Hva lærer du?

Emnet er praktisk rettet. Du skal:

  • lære å velge, avgrense og formulere tema for MA-oppgaven.
  • lære å planlegge gjennomføringen av MA-prosjektet.
  • trenes i å presentere dine planer for prosjektet.
  • lære å søke etter relevant forskningslitteratur og andre kilder som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.
  • utdype dine kunnskaper om sjangre for akademiske tekster.
  • fordype dine innsikter i godt kildebruk og god sitatteknikk, samt i utformningen av referanser og litteraturliste.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på studieretning for museologi. Ved ledige plasser kan andre studenter på masternivå søke opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Program for kulturhistorie og museologi er en forutsetning. Minst 50% av de obligatoriske emner som går om høsten må være fullført.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Heldagssamlinger.

Eksamen

Prosjektbeskrivelsen skal være på inntil 5 normalsider (en normalside er 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk