Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden benyttes for å kunne tilby ulike typer forskningsnær undervisning av mindre omfang. Emnet kan være knyttet til en gjesteforsker, et pågående forskningsprosjekt, en konferanse eller et forskningsseminar.

Detaljert emnebeskrivelse høst 2011: Samlere og samlingskultur

Hva lærer du?

Emnet vil gi deg innblikk i pågående museologisk forskning. Nivået på undervisningen vil ligge tett opp til et forskernivå. Derfor vil emnet forutsette grunnkunnskaper innenfor temaet. Det spesifikke innholdet og læringsmålet for emnet vil bli annonsert under overskriften ”Detaljert emnebeskrivelse”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan kun tas en gang.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram i kulturhistorie og museologi.

Anbefalte forkunnskaper

Opptak på masterprogram i kulturhistorie og museologi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer eller deltagelse på forskingskonferanser. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen

En semesteroppgave, 5-7 sider

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Uregelmessig høst-vår

Eksamen

Høst 2011

Uregelmessig høst-vår

Undervisningsspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk