Periodisk evaluering

Periodisk evaluering høst 2012

Emneansvarlige: Brita Brenna og Anders Bettum

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy


Emnet ble holdt i samarbeid med Kulturhistorisk museum og besto i at studentene laget en utstilling i museets foredragssal. Til dette fikk de hjelp av ulike håndverkere, designer, og museets fagansatte som bidro med veiledning og en rekke forelesninger. En større evaluering foreligger.
Fra IKOS var det Anders Bettum som sto for forelesning og all oppfølgning av studentene. Emneansvarlig var Brita Brenna som også fungerte som sensor.
18 møtte til eksamen og 18 besto. Eksamen ble holdt i grupper, der to sensorer samtalte med studentene i deres egen utstillingsdel. Studentene presenterte utstillingen og diskuterte de ulike løsningene. Den bygget også på refleksjon over forholdet mellom utstillingen og pensum.
Studentene var svært engasjerte i arbeidet,  og de la ned et stort og flott arbeid. De var fornøyd med opplegg og forelesninger. Gjennomgående ville de gjerne hatt klarere retningslinjer for hva som skulle skje på et tidlig tidspunkt, og de ville gjerne ha en mer praktisk orientert pensumliste. Dette vurderes imidlertid annerledes fra forelesere, som heller vil gjøre den teoretiske litteraturen mer relevant.
Emnet tar mye tid tidlig i semesteret. Spørsmålet er om ikke hovedarbeidet kunne plasseres langt senere i semesteret slik at studentene kunne mer om museologi når de gjorde selve arbeidet. Forslaget ville være å legge dette arbeidet (altså en 14 dagers produksjonsprosess) til første halvdel av november.
3 studenter fra andre fag deltok, og de satte stor pris på dette – og ville gjerne at datoer for forelesninger skulle samkjøres med deres fag, kunsthistorie og arkeologi.
 

Publisert 20. feb. 2013 13:57 - Sist endret 20. feb. 2013 13:57