Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Mappe.

Innleveringsfrist: 4. desember kl. 11:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2020 03:58