Syllabus/achievement requirements

Pensum og anbefalt litteratur

 • Brumann, Christoph, 2014. “Shifting tides of world-making in the UNESCO World Heritage Convention: cosmopolitanismns colliding, Ethnic and Racial Studies, 37:12, s. 2176–2192 (16 sider).
 • Bäckström, Mattias, 2012. Hjärtats härdar. Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808 – 1907. Möklinta: Gidlunds förlag, s. 71–104. (33 sider)
 • Bäckström, Mattias 2016, Att bygga innehåll med utställningar: Utställningsproduktion som forskningsprocess, Lund: Nordic Academic Press (s. 142–197, ”Utställande under 250 år – en historisk översikt”) (55 sider).
 • Giaccardi, Elisa (red.) 2012.  Heritage and Social Media: Understanding Heritage in a Participatory Culture. Abingdon: Routledge. [kap 1, 5, 8 og introduksjon] (58 sider).
 • Eriksen, Anne. Museum. En kulturhistorie, Oslo: Pax forlag 2009. (250 sider).
 • Fossestøl, Knut, Eric Breit og Hanne Heen, 2013. Organisering av museene. En evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen. Norsk kulturråd/Fagbokforlaget, Bergen. (43 sider).
 • Hassby, Annelie Månsson og Hanna Severinsson 2017. «Samspelet mellan mening och närvaro, ord og ting». I Huseby, Bente Børrud og Pia Cederholm, red. Museumsutstillinger. Å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger. Trondheim, Museumsforlaget. S. 313–333.
 • Hein, Georg E. 2006. Museum Education. I Sharon Macdonald. A Companion to Museum Studies. Malden: Blackwell Publishing, s.340-352. (12 sider).
 • Hooper-Greenhill, Eilean 2006. Studying Visitors. I Sharon Macdonald: A Companion to Museum Studies. Malden: Blackwell Publishing, s. 362-376. (14 sider).
 • Hylland, Ole Marius 2014. #Mangletre. Om makt og ideologi i den digitale kulturarvens politikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2.   (20 sider).
 • Jensen, Sofie E. 2017. «Udstillingsanalyse af form og indhold». I Huseby, Bente Børrud og Pia Cederholm, red. Museumsutstillinger. Å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger. Trondheim, Museumsforlaget. S. 333–353.
 • Klepp, Asbjørn: Dugnad – fra nabohjelp til nasjonal floskel. I Jan Erik Horgen, Michael Jones og Venke Psheim Olsen (red.): Studenten som kom før faget. Etnolog Rigmor Firmannslund (1911-2006) – et minneskrift. Side 135-149. (14 sider).
 • Knell, Simon 2004. Altered values: searching for a new collecting. I Knell, Simon: Museums and the Future of Collecting. Aldershot: Ashgate. s. 1-46. (46 sider).
 • Maurstad, Anita og Marit Anne Hauan (red): Museologi på Norsk. Universitetsmuseenes gjøren, Akademika 2012. (237 sider).
 • Moser, Stephanie, 2010. “The devil is in the detail: How museum displays create knowledge”. Museum Anthropology 33(1):22–32. (10 sider).
 • Pedersen, Bente Vinge 2017. “Tanker om udstillingsdogmer”. I Huseby, Bente Børrud og Pia Cederholm, red. Museumsutstillinger. Å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger. Trondheim, Museumsforlaget. S. 297–313. (16 sider).
 • Ronström, Owe (2014) Hva verdensarv er – og gjør. I Hans-Jakob Ågotnes, Randi Barndon, Asbjorn Engevik og Torunn Selbert (red.) Når industrisamfunnet blir verdensarv. Oslo:Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press, s. 25-52. (27 sider).
 • Silvén, Eva 2010. Difficult matters. Museums, materiality, multivocality. I Svanberg, Fredrik : The museum as forum and actor. Stockholm: Statens historiska museum. s. 133-146. (13 sider).
 • Stoklund, Bjarne 2003. ”Between Scenography and Science: Early Folk Museums and their Pioneers”, Ethnologia Europaea, Vol. 33:1, 2003, 21-36. ( 15 sider). Fulltekst:
 • Sørhaug, Christian 2015. “Tingenes radikale biografi. Etnografika analysert gjennom arbeidsgrupper”. I Nordisk Museologi nr. 1, s. 56–73. (16 sider).
 • Tin, Mikkel B. 2011. Spilleregler og spillerom. Tradisjonens estetikk. Vol. 141. [Oslo], Novus. Kap 2 og 7, s. 37–78 og 202–218. (57 sider).
 • Thompson, Tok 2013. "Trajectories of Tradition. Following Tradition into a New Epoch of Human Culture". I Blank, Trevor J. og Glenn Howard, red. Tradition in the twenty-first century. Locating the role of the past in the present. Boulder, Colorado, USA, Utah State University Press.

 

Anbefalt litteratur

 

 

 

Publisert 18. aug. 2017 17:23 - Sist endret 18. aug. 2017 17:23