Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUSKUN2000 - Høst 2006

SENSUR

Sensuren vil foreligge i løpet av mandag 11. des.

8. des. 2006 13:29

Vi minner om at alle studenter på MUSKUN2000 er invitert til å evaluere dette emnet H06. Mer informasjon og lenke til evalueringsskjema er sendt ut per e-post. Les e-post på https://webmail.uio.no

mvh Instituttet

23. nov. 2006 14:47

Tid og sted for skoleeksamen.

Skoleeksamen finner sted 30. november, kl. 9-13. Sted: Undervisningsrom 1, Georg Sverdrups hus .

7. nov. 2006 13:17