Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MUSKUN2000 - Høst 2007

SENSUR.

Sensuren er nå tilgjengelig i Studentweb.

18. des. 2007 14:27

SENSUR

Sensuren vil være tilgjengelig i Studweb innen 3 uker fra eksamensdato. Informasjon om dato kommer her.

5. des. 2007 10:33

Viktig melding ang. annonserte forelesninger 8. og 15.11.

Frank Falchs forelesninger må dessverre avlyses. Den 8.11. blir det i stedet seminar ved Kyrre Kverndokk.

For mer informasjon om seminaret den 8.11 - se orientering i Fronter.

1. nov. 2007 13:31