Dette emnet er nedlagt

Eksamensoppgaver MUSKUN2000 h-07

Essayoppgave

Gjør rede for renessansens kuriosakabinett sammenliknet med opplysningstidens museumsideal. Bruk konkrete eksempler.

 

Liten oppgave

Enten:

Gi en presentasjon av en av leilighetene som er innredet i bygården Wesselsgate 15 på Norsk Folkemuseum. Ta utgangspunkt i autentisitetsbegrepet.

 

Eller:

Museumsformidling i en flerkulturell verden.