Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 18. des. 2007 14:27

SENSUR.

Sensuren er nå tilgjengelig i Studentweb.

Publisert 5. des. 2007 10:33

SENSUR

Sensuren vil være tilgjengelig i Studweb innen 3 uker fra eksamensdato. Informasjon om dato kommer her.

Publisert 1. nov. 2007 13:31

Viktig melding ang. annonserte forelesninger 8. og 15.11.

Frank Falchs forelesninger må dessverre avlyses. Den 8.11. blir det i stedet seminar ved Kyrre Kverndokk.

For mer informasjon om seminaret den 8.11 - se orientering i Fronter.

Publisert 17. aug. 2007 12:08

Eksamensoppgaver/mappe og pensum til skoleeksamen finner dere i Fronter.

Publisert 17. aug. 2007 11:36

Informasjon om seminarene på Norsk Folkemuseum og i Nasjonalmuseet.

Program og informasjon ang. seminarene finner dere i Fronter.

Publisert 29. juni 2007 15:17

Frister for underveisinnleveringer .

Fristene for førsteutkast og opponentkommentarer blir gjort kjent i begynnelsen av august .

Publisert 11. juni 2007 12:21

Undervisningsplanen .

Undervisningsplanen er nå publisert .

Program for seminarer, museumsbesøk mm vil foreligge før semesterstart.