Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Leselisten er retingsgivende for kunnskapen som studentene forventes å tilegne seg i løpet av studiet

Alberti, Samuel J.M.M.: Objects and Museum i: ISIS, 2005, 96: 559-571, 12 s.

Bennett, Tony: "Pedagogic Objects, Clean Eyes, and Popular Instruction: On Sensory Regimes and Museum Didactics" i Configurations, 1998. s. 345-371, 26 sider. PDF.

Duncan, Carol: "Art Museums and the Ritual of Citizenship" i Ivan Karp og Steven D. Lavine: Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, Smithsonian Institution Press, Washington, 1991. s. 88-103.

Einarsen, Hans Philip: "Mellom undringshjem og kamparenaer - museer og den flerkulturelle virkeligheten". Oslo: ABM-utvikling 2005. Fulltekst44 s.

Hammarlund-Larsson, Cecilia: Nordiska museets samlingar - Brokiga samlingars bostad, 2007 . 13 s. Kontinuitet och förnyelse. Om museets sätt att samla.

Henning, Michelle: Museums, Media and Cultural Theory, Berkshire: Open University Press 2006, 183 s.

Kasfir, Sidney Littlefield 1992: African Art and Authenticity: A Text with a Shadow, African Arts 22(2):40-53 . Finnes elektronisk.

Klonk, Charlotte: "Mounting Vision: Charles Eastlake and the National Gallery of London", The Art bulletin, Vol. 82, Nr. 2, 2000: 331-347. 16 s.Fulltekst

Maurstad, Anita og Marit Anne Hauan (red): Museologi på Norsk. Universitetsmuseenes gjøren, Akademika 2012 237s .

Naguib, Saphinaz-Amal: Reconciling History and Memory at the Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration in Paris. , 2009. New York and Oxford. 13 s.

Poulter, Emma K 2011: The real thing? Souvenir objects in the West African collections at the Manchester Museum, Journal of Material Culture 16(3):265-284. Finnes elektronisk.

Rio, Knut Mikjel: Oceania gjenoppdaget i Bergen, Bergen Museums skrifter, Kultur 3. Bergen 1999, 136 s.

Rogan, Bjarne: Branly - postkolonialt eller nykolonialt museum?, 2008. Del 1 (pdf). Tidsskrift for kulturforskning 4, s 85-94.

Rogan, Bjarne: Branly - postkolonialt eller nykolonialt museum?, 2008. Del 2 (pdf). Tidsskrift for kulturforskning 4, s 95-98.

Rogan, Bjarne og Arne Bugge Amundsen (red): Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi, 2011. Novus Forlag, ca 400s. Boken utgis i sluttten av januar.

Sandberg, Lotte: Alle snakker om museet : Nasjonalmuseet for kunst - fra visjon til virkelighet , Pax Forlag 2008. 180 sider.

Thackray, John and Press, Bob: The Natural History Museum. Nature's Treasury House., 2006. Natural History Museum: London. 144 sider. Boken kan også bestilles på Amazon.

Wonders, Karen: "Habitat Dioramas. Illusions of Wilderness in Museums of Natural History" i Acta Universitatis Upsaliensis, 25, 1993. s. 9-105. 94 sider.

Disse tekstene finnes som Kompendium:

*Bal, Mieke: "Exhibition as film" i Sharon Macdonald and Paul Basu (eds): Exhibition experiences, 2007. s 71-79, 8s.

* Classen, Constance og David Howes: "The Museum as Sensescape. Western Sensibilities and Indigenious Artefacts" i Elisabeth Edwards, Chris Gosden og Ruth Phillips (red): Making Senses, Oxford: Berg. s. 1-16. 16 sider.

* Giebelhausen, Michaela: "The Architecture is the museum": i: Janet Marstein (red.): New Museum theory and Practice, Malden: Blackwell Publishing 2006: 41-63, 22 s.

* Kirshenblatt-Gimblett, Barbara: "Objects of Ethnography" in Ivan Karp og Steven D.Lavine: Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museums Display, Washington: Smithsonian Institution Press 1991: 386-444, 58 s.

* Kristensen, Jens Erik: "Det kuriøse og det klassificerende blikk" i: Den Jyske historiker, nr. 64 1993: 13 s.

* Mordhorst, Camilla: "Medical Use and Material Matters. Rhinoceros Horn as Museum Object" i Ethnologia Scandinavica, 2003. s. 84-99. 15 sider.

* Pedersen, Ragnar: "Anders Sandvigs museumssyn – verdier og idéer" i Arnfinn Engen (red): Maihaugen 100 år – evig ung, 2004. s.11- 33. 22 sider.

* Preziosi, Donald: The Art of Art History: A Critical Anthology, 1998. Oxford University Press: Oxford New York. Introduction s. 9-13, 4 sider, Timothy Mitchell: "Orientalism and the Exhibitionary Order" s. 455-473, 18 sider, Carol Duncan: " The Art Museum as Ritual " s. 473-486, 13 sider. I alt 35 sider.

* Sörlin, Sverker: " Artur Hazelius och det nationella arvet " i Hans Medilius, Bengt Nyström og Elisabet Stavenow-Hidemark: Nordiska museet under 125 år, 1998. Nordiska museets förlag: Stockholm. s. 16-40. 24 sider.

*Thorsen, Liv Emma: "The Hippopotamus in Florentine Zoological Museum ”La Specola”. A Discussion of Stuffed Animals as Sources of Cultural History." i Museologia Scientifica, 21 (2), 2004 (2006). s. 269-281, 11s .

Tilsammen ca. 1670 sider.

Obs! Kompendiet selges i Kopiutsalget hos Akademika. For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis frembringes. Kompendier kan ikke påregnes ferdig før semesterstart.

Publisert 1. okt. 2010 09:07 - Sist endret 28. nov. 2012 10:04