Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Pali 2 er et tilbud for studenter som ønsker å utdype sitt kjennskap til Pali-språket og til Theravada-buddhismen og dens litteratur Det gjennomgås tekster fra Palikanon og eventuelt ikke-kanoniske tekster av høyere vanskelighetsgrad. Studenten skal på egenhånd lese noe faglitteratur i forbindelse med pensumtekstene.

Hva lærer du?

Målet for kurset er å gi studenten tilstrekkelig språkkunnskap til å kunne lese tekster av høyere vanskelighetsgrad.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått Pali 1.

Anbefalte forkunnskaper

Pali 1.

Undervisning

Undervisning i Pali 2 må avtales i god tid på forhånd og kan bare tilbys i den grad det finnes ledig undervisningskapasitet. Kurset vil strekke seg over 12-14 uker med 2 seminartimer i uka. I løpet av semesteret skal studenten innlevere en skriftlig oppgave som skal godkjennes av faglærer og karakterbedømmes.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha fått godkjent en skriftlig oppgave som leveres inn i løpet av semesteret.

Skriftlig eksamen:

4 timer

Oversettelse av en tekst fra tekstpensum ved hjelp av en ordbok etter eget valg. Det gis språklige og innholdsmessige spørsmål i tilknytning til teksten.

Muntlig eksamen:

Ved den muntlige prøven blir kandidaten eksaminert i de delene av pensum som ikke er gjenstand for den skriftlige prøven, d.v.s. i litteraturhistorie og den indiske buddhismens tidlige historie.

Karakterberegning:

Prøvene bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Annet

Emnet kan sammen med Pali 1 inngå som fordypningenhet til sanskrit språk innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Sør-Asia, og Språkprogrammet. Emnet egner seg dessuten godt for studenter med interesse for Buddhismen

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Etter avtale med instituttet (fagansvarlig)

Eksamen

Etter avtale med instituttet (fagansvarlig)

Undervisningsspråk

Norsk